Normal_kaars_kaarslicht

Bij een overplaatsing van een suïcidale jongere van Karakter, een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie, naar de gesloten afdeling van Horizon, is relevante informatie verloren gegaan. Dit concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Twee weken na de overplaatsing pleegde de jongere zelfmoord. Dit meldt IGJ. 

Overplaatsing van een jongere is zeer ingrijpend en moet volgens de inspectie alleen in uiterste gevallen worden ingezet. Instellingen moeten zoveel mogelijk hun aanpak en werkwijze aanpassen aan wat een jongere nodig heeft, in plaats van de jongere over te plaatsen naar een instelling met een ander aanbod. Is overplaatsing toch onvermijdelijk, dan moet de benodigde expertise beschikbaar blijven, aldus IGJ.

Schotten nog niet overal doorbroken

Waar in de jeugd-ggz de meeste expertise zit op psychiatrisch gebied, maar minder op een gedragsmatige aanpak, is dat in de jeugdzorg vaak andersom. Met de invoering van de Jeugdwet zouden die schotten moeten zijn doorbroken, maar deze gebeurtenis laat zien dat dat nog lang niet overal is gelukt. De kennis en ervaring van jeugd-ggz en jeugdzorg moeten nog meer samen worden gebracht. Dat is nog voor een optimale behandeling van jongeren met complexe problematiek.

Ouders onvoldoende betrokken

Het onderzoek wijst bovendien uit dat Horizon op meerdere punten niet heeft gehandeld volgens de verwachtingen van de inspectie. De ouders van de jongere waren bijvoorbeeld onvoldoende betrokken bij de inschatting van het risico op zelfmoord. De inspectie heeft inmiddels verschillende aanbevelingen gedaan aan Karakter en Horizon. Binnen zes weken moeten zij een verbeterplan hebben opgestuurd. 

Door: Nationale Zorggids