Normal_kind_knuffel

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft onvoldoende zicht op de veiligheid van kinderen die wachten op een onderzoek. Maatregelen die zijn getroffen om dit te verbeteren, beperken de risico’s onvoldoende. Dit constateren de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na toetsing van deze maatregelen in de praktijk, zo melden de inspecties. 

De maatregelen kunnen niet bijdragen aan beter zicht op de veiligheid van het kind wanneer de RvdK geen goed beeld heeft van de wachtlijst. Lange wachtlijsten zijn van negatieve invloed op het overzicht van wachtende kinderen, het prioriteren van onderzoeken en de haalbaarheid van de maatregelen. Eind januari 2019 wachtten bijna 2.800 kinderen gemiddeld dertig dagen op onderzoek terwijl tien dagen de norm is.

De RvdK moet beter zicht krijgen op hun veiligheid. Daarbij verwachten de inspecties dat de RvdK nu afspraken maakt met de partners in de jeugdbeschermingsketen over ieder kind dat wacht op onderzoek. Daarmee moeten de kinderen zo veilig als mogelijk zijn. Want ieder kind dat schade op dreigt te lopen, heeft recht op een onafhankelijk advies. Dat duurt nu te lang voor kinderen op de wachtlijst.

Al langere tijd zorgen over wachttijden en doorlooptijden 

De inspecties maken zich al langer zorgen over de wachttijden en de lange doorlooptijden bij de RvdK. Daarom verzochten zij in juni 2018 om een verbeterplan. Hierin meldt de RvdK tot 1 januari 2020 nodig te hebben om de wachttijd te verkorten tot gemiddeld 10 dagen en de wachtlijst terug te brengen tot maximaal 750 kinderen. Tegelijk met het opleveren van het verbeterplan trof de RvdK maatregelen die het zicht vergroten en de risico’s beperken voor kinderen op de wachtlijst. Die helpen echter onvoldoende, aldus de inspecties.

Intensief volgen uit zorg voor veiligheid van kinderen

De inspecties volgen de RvdK intensief, uit zorg voor de veiligheid van de kinderen. De RvdK moet elke vier maanden een voortgangsrapportage inleveren over het verbeterplan en de maatregelen om de wachtlijst te verkorten.

Door: Nationale Zorggids