Normal_bed_slapen_slaap

65 procent van de jongeren tussen de 12 en 24 jaar heeft een slechte slaapkwaliteit. 19 procent slaapt minder dan zes uur, blijkt uit onderzoek van Stichting TeamAlert onder 686 jongeren. Het slecht en te kort slapen hangt samen met piekeren, te laat slapen door huiswerk en mediagebruik. Regels van ouders kunnen het slaapgedrag verbeteren. Dit meldt Team Alert. 

Onder goede slaapkwaliteit wordt verstaan dat je niet vaker dan één keer per nacht wakker wordt, binnen dertig minuten in slaap valt en na wakker worden binnen twintig minuten weer in slaap valt. Ook behoor je 85 procent van de tijd dat je in bed ligt ook daadwerkelijk te slapen. Daarnaast is de slaapkwantiteit, het aantal geslapen uren, onderzocht. 42.7 procent van de jongeren slaapt minder dan de aanbevolen uren en 19 procent slaapt zelfs minder dan zes uur.

Uit het onderzoek blijkt dat piekeren sterk samenhangt met slecht slapen. Jongeren piekeren over school, werk, sociale contacten en hun toekomst. Vervolgens hangen slecht slapen en in de avond bezig zijn met school of werk samen. Tenslotte heeft mediagebruik te maken met slaapkwantiteit. Bijna alle jongeren geven aan een uur voor het slapen dingen te doen die hen een erg wakker gevoel geven. 85 procent is bezig met social media, 67,9 procent van de jongeren kijkt naar Netflix, 61 procent kijkt naar YouTube en ook muziek luisteren, televisiekijken en internetten noemen jongeren vaak. Regels van ouders, omtrent mediagebruik en een vaste bedtijd, blijken juist voor een verbeterde slaap te zorgen.

Risico’s slaaptekort

Wanneer jongeren slecht slapen heeft dit effect op hun gezondheid. Jongeren gaan ongezonder eten, minder bewegen en hebben een verlaagde weerstand. Daarnaast beïnvloedt slapen ook de prestaties op school- of studie. Tenslotte vertonen jongeren meer risicogedrag als ze slecht slapen. Voldoende slaapkwantiteit en een goede slaapkwaliteit zijn dus belangrijk om jongeren veilig, gelukkig en gezond door het leven te laten gaan.