Logo_brandwondenstichting__brandwonden

“Als een kind brandwonden oploopt heeft dit niet alleen gevolgen voor het kind, maar voor het hele gezin. Het brandwondenongeval zelf, de wondverzorging en pijn, eventuele operaties en mogelijke levenslange littekens kunnen een enorme impact hebben”, vertelt Marthe Egberts in haar proefschrift ‘Family scars after pediatric burns’, waarop ze vandaag promoveert aan de Universiteit Utrecht. Over de psychische effecten op de lange termijn en de impact op het gezin was relatief weinig bekend.

Posttraumatische stressklachten

“Uit de resultaten blijkt dat de meeste kinderen en ouders op de lange termijn goed lijken te herstellen. Een deel van de ouders ontwikkelen echter posttraumatische stressklachten. Denk hierbij aan herbelevingen van het ongeval, vermijding van dingen die met het ongeval te maken hebben en spanningsklachten. Een maand na het ongeval heeft 48 procent van de moeders en 26 procent van de vaders deze klachten. Anderhalf jaar na het ongeval waren deze percentages afgenomen tot respectievelijk 19 procent en 4 procent.”

Herbeleving en wondverzorging

Tijdens diepte-interviews sprak Marthe met kinderen en ouders over hun ervaringen tijdens het ongeluk zelf, de opname in een Brandwondencentrum en na het ontslag. Marthe: “Zowel een deel van de kinderen als ouders gaf aan herbelevingen te ervaren. Ouders geven aan dat de wondverzorging van hun kind heel emotioneel is, omdat zij kun kind pijn zien lijden. Desondanks willen de meeste ouders aanwezig zijn en kwamen deze ervaringen niet terug in latere herbelevingen.”

Conclusies

De psychische reacties van kinderen, moeders en vaders zijn met elkaar verweven en de bevindingen benadrukken dat de reacties van zowel kinderen als ouders aandacht behoeven in de opnameperiode én in het nazorgtraject. “Het is belangrijk dat de zorgprofessionals in een Brandwondencentrum dit per situatie bekijken en zorg op maat bieden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat sommige ouders hier pas later aan toe zijn”, aldus Marthe.

Door: Nationale Zorggids