Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Minister Hugo de Jonge presenteerde maandag een actieplan om het aantal incidenten in de gesloten jeugdzorg terug te dringen, maar de Tweede Kamer toont zich niet onder de indruk. Zo ontbreekt bijvoorbeeld een financiële onderbouwing voor de plannen. De Jonge zegt hierover moeilijk in detail te kunnen treden, juist omdat het een plan van de sector betreft. Instellingen moeten nog overleggen met gemeenten, over hoe ze doelen uit het plan gaan verwezenlijken. Dit melden ANP en de Tweede Kamer. 

Door een gebrek aan passende zorg voor jongeren met psychische problematiek komen onnodig veel suïcidale kinderen in de gesloten jeugdhulp terecht. Daardoor stijgt het aantal kinderen dat daar terechtkomt al jaren. Ook het aantal zelfmoorden in die gesloten inrichtingen neemt toe. In het nieuwe actieplan staat onder andere dat medewerkers van betrokken zorginstellingen getraind moeten worden in zelfmoordpreventie. En dat suïcidaal gedrag geregistreerd moet worden.

Wat hebben suïcidale kinderen aan actieplan?

D66-Kamerlid Rens Raemakers vindt dat heel mooi klinken, maar vraagt zich af wat suïcidale kinderen hieraan hebben. Kinderen met een psychische ziekte moeten niet opgesloten worden, maar geholpen worden en een behandeling krijgen.

Dit gevoel van urgentie deelt minister De Jonge met Raemakers. Hij wil een kleinschaliger gesloten jeugdzorg, sterker op het gezin gericht, met een minder repressief klimaat en betere preventie.

Gebrek aan samenhang jeugdzorg

Deze week trok ook Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer aan de bel over het gebrek aan samenhang in de jeugdzorg, waardoor kwetsbare kinderen vaak niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Kwetsbare kinderen die met meerdere instanties te maken hebben, zijn de dupe van de slecht geregelde jeugdzorg. Het ontbreekt aan samenhang tussen de jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugd-ggz en het passend onderwijs, zegt Kalverboer. “Ik heb zelden een brief gezien met zoveel problemen”, zegt PVV-Kamerlid Fleur Agema hierover. De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk een debat. 

Door: Nationale Zorggids en ANP