Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Het aantal huishoudens met kinderen dat een laag inkomen heeft, gaat omlaag en ieder kind dat in een gezin met een laag inkomen opgroeit kan meedoen; dat zijn de ambities van staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken bij het terugdringen van kinderarmoede. De inzet is dat ieder kind dat in een gezin met een laag inkomen opgroeit maatschappelijk kan meedoen. Met een kabinetsbreed maatregelenpakket werkt de staatssecretaris concreet aan de ook in beide Kamers opgedane oproep om kinderarmoede een halt toe te roepen. Dit meldt Rijksoverheid. 

Van Ark zal elke twee jaar een breed beeld geven van kinderarmoede aan de hand van de gepresenteerde ambities. Zij zal hierover het gesprek aangaan met de betrokken bewindspersonen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere relevante partijen. Ze gaat met kinderen die zelf te maken hebben met armoede in gesprek over de belemmeringen die zij ervaren en over mogelijke oplossingen.

Participatie-ambities

Voor het terugdringen van kinderarmoede heeft het kabinet een aantal participatie-ambities. In de eerste plaats dat ieder kind dat in een gezin met een laag inkomen opgroeit, kan meedoen en wordt bereikt met het gemeentelijke kinderarmoedebeleid. Hierdoor kunnen kinderen zich breder ontwikkelen en wordt de kans op sociale uitsluiting kleiner. Extra aandacht gaat daarbij uit naar werkende armen met kinderen. Dit is een grote groep die nog onvoldoende wordt bereikt. Het kabinet wil met gemeenten, de SER en de Kinderombudsman kijken hoe het deze gezinnen beter kan bereiken.

Minder arme huishoudens

Daarnaast zet het in op een verdere daling van het aantal arme huishoudens met kinderen de komende jaren.  De ambitie van het kabinet is dat de ingezette daling doorzet, onder meer door werken lonender te maken, de belasting te verlagen en de kinderopvangtoeslag te verhogen. Uiteindelijk is het een betaalde baan Savemet inkomen die mensen onafhankelijkheid biedt en armoede voorkomt.

Het kabinet wil ook beter inzicht krijgen in het bredere beeld van kinderarmoede. Daarom komt er periodiek een enquête om kwalitatief inzicht te krijgen in structurele oorzaken van kinderarmoede en in het bredere plaatje ervan op terreinen als onderwijs, zorg en wonen. Het kabinet gaat goede aanpakken van scholen bundelen en voor de zomer verspreiden.

Door: Nationale Zorggids