Normal_leukemie

Meer aandacht voor het welzijn van kinderen die behandeld worden voor kanker, kan levens redden. Dat stelt kinderarts-in-opleiding Erik Loeffen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. ”In de Formule 1 zijn er regelmatig pitstops nodig zijn om de auto op te knappen en beter af te stellen. Zo zijn er in de behandeling van kinderkanker regelmatig ‘pitstops’ nodig om bijwerkingen te evalueren en behandelen. De behandeling voor kanker is een zwaar en langdurig traject. Het verhogen van de kwaliteit van leven van kinderen tijdens en na deze behandeling is een belangrijke stap naar betere zorg voor kinderen met kanker.” Dit meldt UMCG. 

De behandelingen voor kinderkanker zijn in de afgelopen decennia sterk verbeterd. Zo stierven zestig jaar geleden nog vrijwel alle kinderen aan leukemie, terwijl nu negen van de tien kinderen deze ziekte overleeft. “De behandeling was steeds gericht op genezing. Maar kan wel ernstige bijwerkingen hebben. Soms zijn die zo ernstig dat een kind overlijdt aan de bijwerkingen, bijvoorbeeld een infectie of bloeding.” Maar ook als kinderen niet overlijden aan de bijwerkingen, kunnen ze er lichamelijk en psychisch veel last van hebben.

Richtlijn prikken

“Er is nog te weinig aandacht voor het welzijn van het kind tijdens de behandeling en het voorkomen van bijwerkingen”, constateert Loeffen. Hij richt zich in zijn proefschrift daarom op deze ondersteunende zorg, bijvoorbeeld om pijn tijdens prikken te voorkomen. “Kinderen met leukemie worden in twee jaar meer dan honderd keer geprikt. Dat kan veel angst geven en op lange termijn tot een angststoornis en zorgmijding leiden.” Op basis van bestaande onderzoeken ontwikkelde Loeffen een internationale richtlijn prikken. “De richtlijn raadt bijvoorbeeld aan om altijd verdovende zalf te gebruiken, beenmergpuncties altijd onder volledige narcose uit te voeren en altijd aan het kind te vragen hoe die afgeleid wil worden.”

Bescherming van het hart

Een andere richtlijn richt zich op het geven van antracyclines, een veel gebruikte behandeling bij kinderkanker. "We weten dat dit middel effect heeft op het hart. Eén op de tien patiënten krijgt jaren na de behandeling last van hartfalen. Als het middel langzaam toegediend wordt in plaats van veel in één keer, kan dat het hart beschermen. Daarom is nu het advies om het middel via infuus langzaam toe te dienen, in minimaal een uur."

Door: Nationale Zorggids