Normal_normal_jongere__probleemjongere__jeugd__hek

Vorig jaar zaten er minder jongeren in een gesloten jeugdzorginstelling dan in 2017. Waar er toen nog 2.254 jongeren in een zogenoemde JeugdzorgPlus verbleven, daalde dat aantal vorig jaar naar 2.112. Sinds 2015 steeg het aantal jongeren in een gesloten instelling almaar, maar in 2018 is eindelijk weer een daling ingezet. Dit meldt Jeugdzorg Nederland. 

“De nieuwe cijfers zijn hoopvol, maar geven geen informatie over de achtergrond van de daling”, zegt bestuurder Bas Timmerman van Jeugdzorg Nederland. Hij wil nog geen grote conclusies trekken, maar kan enkele redenen geven die wellicht aan de daling hebben bijgedragen, zoals het eerder bieden van gepaste hulp, het lastiger maken van de toegang tot gesloten jeugdzorg of de komst van kleinschalige alternatieven.

Actieplan voor betere JeugdzorgPlus

Vorige week presenteerde de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd en het ministerie van Volksgezondheid een gezamenlijk actieplan om de huidige JeugdzorgPlus te verbeteren. Gedwongen afzonderingen moeten tot het verleden behoren, het aantal suïcide moet omlaag en het aantal gesloten plaatsingen en onnodige doorplaatsingen moeten flink verminderen. Het plan is om betere ondersteuning thuis te bieden, betere ambulante zorg en een nieuw te ontwikkelen beter passend zorgaanbod te presenteren. Uiteindelijk willen de partijen voorkomen dat jongeren in de gesloten jeugdhulp terechtkomen.

Jongeren die zonder behandeling een risico voor zichzelf of anderen vormen, krijgen gesloten jeugdhulp opgelegd. Gemiddeld zit een jongere zo’n zes maanden in JeugdzorgPlus. 

Door: Nationale Zorggids