Normal_jeugdzorg

Gezinshuis.com en Improve360 introduceren een nieuw concept, Radius, waarmee de kwaliteit van zorg in de aangesloten gezinshuizen continu inzichtelijk is voor alle betrokkenen. Gezinshuis.com is de landelijke organisatie waarmee 190 gezinshuizen en 35 aanbieders van jeugdhulp samenwerken. Alle aspecten van de zorg die een gezinshuis biedt worden in Radius teruggeleid naar de vraag of deze daadwerkelijk bijdragen aan de zorgvraag van de jeugdigen die er verblijven. Dit meldt Gezinshuis.com.

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp - georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem - waar gezinshuisouders 24 uur per dag opvoeding, ondersteuning en zorg bieden aan kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening, als gevolg van beschadigende ervaringen en/of complexe problematiek.

Concreet inzicht bieden in hulpaanbod

Gezinshuis.com, waarbij zelfstandige professionele hulpverleners die als franchisenemer werken zijn aangesloten, en Improve360 nemen met dit concept hun verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de kwaliteit en dragen hiermee bij aan de mogelijkheid om goed toezicht te houden. Gezinshouders maken concreet inzichtelijk wat zij de jeugdigen die bij hen verblijven bieden: welke doelgroep voor hen passend is, hoe het dagelijks leven er voor de kinderen en jeugdigen uitziet, welke middelen daartoe beschikbaar zijn, of zij met personeel werken, hoe zij voortdurend hun persoonlijke deskundigheid verbeteren met trainingen en coaching, hoe zij de zaken financieel op orde hebben en hoe zij hiermee ook voldoen aan de kwaliteitseisen van het Keurmerk Gezinshuizen.

Landelijk Kwaliteitskader Gezinshuizen

 

Medio juni wordt in de sector het Landelijk Kwaliteitskader Gezinshuizen geïntroduceerd, een normenpakket dat de leidraad wordt voor alle gezinshuizen in Nederland. Radius gaat verder dan dit normenpakket en stelt aanvullende eisen aan franchisenemers van Gezinshuis.com, waarmee de gevraagde zorg voor jeugdigen steeds het uitgangspunt is. 

Door: Nationale Zorggids