Normal_tiener__jeugd__jeugdzorg__kind__wachten

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voerde een hertoets uit bij De Hoenderloo Groep naar de hulp aan slachtoffers van loverboys. De inspectie concludeert dat de hulp is verbeterd, maar dat nog steeds verbeteringen nodig zijn op een zestal punten. Dit meldt IGJ. 

In november 2017 deed de inspectie onderzoek bij De Hoenderloo Groep (DHG) naar de kwaliteit van de gespecialiseerde hulp aan (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys/mensenhandel. Aangezien tien verwachtingen uit het toetsingskader ‘Verantwoorde Hulp voor Jeugd’ op dat moment onvoldoende scoorden, voerde de inspectie in november 2018 een hertoets uit op deze tien punten en de zes verwachtingen waar de inspectie bij de eerste toets een aandachtspunt formuleerde.

Verbeteringen nodig rond passende hulp, verlof en personeel

De inspectie oordeelt dat inmiddels tien van de zestien opnieuw getoetste verwachtingen voldoende scoren. Verder acht de inspectie verbetering nodig rond het bieden van passende hulp, het verantwoord toekennen van verlof, de inzet van gekwalificeerde professionals en het voldoen aan geselecteerde nalevingsnormen.

Vertrouwen in vervolgstappen

De inspectie heeft DHG om een concreet verbeterplan verzocht, inclusief de termijnen waarbinnen DHG verwacht aan de onderzochte criteria te voldoen. Inmiddels is het verbeterplan ontvangen en als voldoende beoordeeld. Op grond hiervan heeft de inspectie vertrouwen dat DHG de verdere verbeteringen kan realiseren. De inspectie zal de voortgang van het verbetertraject nauwgezet volgen en ook toetsen in de praktijk.

Door: Nationale Zorggids