Normal_jongere__probleemjongere__jeugd__hek

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft naar aanleiding van signalen onderzoek gedaan bij De Hoenderloo Groep naar de toepassing van repressieve maatregelen. De inspectie concludeert dat deze maatregelen niet voldoen aan de eisen van de Jeugdwet. Dit meldt IGJ. 

Begin november 2018 ontving de inspectie signalen over de toepassing van de zogenaamde ‘stilzitmaatregel’ binnen de leefgroepen van De Hoenderloo Groep, locatie Deelen, onderdeel van Pluryn. De inspectie concludeert dat de instelling tot aan september 2018 op een aantal groepen voor open en gesloten jeugdhulp strafmaatregelen heeft toegepast die inhielden dat jeugdigen op bepaalde momenten niet mochten bewegen, praten of niet van hun kamer af mochten komen. 

Privileges inleveren

De stilzitmaatregel maakt deel uit van de maatregel ‘bevriezing’, waarbij een jeugdige bepaalde privileges inlevert en via een aangepast programma wordt onttrokken aan de groep. Naar aanleiding van de signalen heeft de inspectie een onaangekondigd bezoek gebracht aan de locatie, een week later gevolgd door een tweede bezoek.

Maatregelen voldoen niet aan eisen Jeugdwet

Hieruit kan de inspectie concluderen dat de maatregelen niet voldoen aan de eisen van de Jeugdwet en dat De Hoenderloo Groep niet handelde op methodische wijze en volgens een effectief bevonden methode. De IGJ verwacht dat de instelling verbeteringen doorvoert en monitort dat medewerkers deze strafmaatregelen niet meer toepassen. Verder ziet de inspectie dat de jeugdzorgaanbieder verbeteringen moet doorvoeren op het gebied van passend leefklimaat. Ook moet de deskundigheid van medewerkers vergroot worden bij het de-escalerend en responsief werken.n De Hoenderloo Groep doet er goed aan om ook klachten en systematische informatie over de kwaliteit van hulp beter te benutten.

Verbeterplan akkoord bevonden

Omdat de IGJ hierom had verzocht, heeft de jeugdzorginstelling een verbeterplan gemaakt en opgestuurd naar de inspectie. Deze is als voldoende beoordeeld. Inmiddels zijn al enkele verbetermaatregelen getroffen, waaronder forse personele maatregelen en het herzien van de behandelprocessen. 

Door: Nationale Zorggids