Normal_budget_geld_bezuinigingen35__1_

De gemeenten in Groningen en Drenthe hebben het jeugdzorgbudget van JeugdzorgPlus-instelling Elker-Het Poortje bijna gehalveerd. Hierdoor is er straks onvoldoende geld om met genoeg jeugdzorgprofessionals kwalitatieve zorg te bieden aan jongeren in zware psychische nood. Vakbonden FNV en CNV en werknemers zijn geschokt over deze gang van zaken en roepen de gemeenten op deze dramatische bezuiniging terug te draaien. 

Ook wijzen FNV en CNV naar de eindverantwoordelijke, minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. De bonden vinden zijn actieplan over de zorg aan de meest kwetsbare jongeren dood papier. Iedere bezuiniging in de jeugdzorg die op werknemers en jongeren worden afgewenteld is onaanvaardbaar.

Investering in de toekomst

JeugdhulpPlus biedt zorg aan jongeren die met zeer zware gedrags- en psychische problemen kampen. Een aantal van deze jongeren is ook nog suïcidaal. Een-op-één begeleiding is voor deze jongeren vaak nodig, want agressie naar anderen of naar jeugdzorgwerkers liggen op de loer. Met de beoogde bezuiniging zal dit niet meer mogelijk zijn.

Pieter Drenthen, FNV-lid en jeugdzorgwerker van Elker-Het Poortje: "Deze zorg is duur, maar noodzakelijk. Zie het als een investering in de toekomst van kinderen en niet enkel als een kostenpost. Met de halvering van het budget gaat deze specialistische zorg niet lukken. En iets wat we echt niet moeten willen, is dat zo’n jongere erin slaagt zich van zijn of haar leven te beroven, omdat er geen geld is voor voldoende personeel."

CNV en FNV: "Wij verwachtten boter bij de vis van het ministerie, maar dit actieplan blijkt dus slechts dood papier. Het debat wordt inmiddels beheerst door kostenplaatjes en inkoopprocessen in plaats van verantwoord kunnen werken en passende zorg. Van welke kant je deze zaak ook bekijkt; het is onverantwoord en niet Nederlandwaardig."

Door: Nationale Zorggids