Normal_jeugdzorg

Als het aan Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer ligt, worden kinderen voor een klein vergrijp ’s nachts niet meer opgesloten in een politiecel. Jongeren worden regelmatig een nachtje in de cel gezet door de politie in afwachting op het verhoor, maar dat zou als heel ingrijpend worden ervaren. Daarom wil Kalverboer dat deze kinderen ’s nachts naar huis mogen, maar volgens de huidige regels verliezen zij dan het recht op een (pro deo) piketadvocaat. Dit meldt RTL Nieuws.

De jongeren worden voor een klein vergrijp vastgezet in de cel. Maar volgens de Kinderombudsman moet de politie wel een heel goed argument hebben waarom hiervoor gekozen wordt. Het zou namelijk meestal niet nodig zijn om kinderen daar te laten verblijven.

De enige reden is vooral praktisch, omdat de jeugdige recht houdt op een piketadvocaat. Gaat het kind naar huis, dan vervalt dit recht en moet de familie zelf een advocaat inschakelen en betalen als dat nodig blijkt te zijn. Kinderombudsvrouw Kalverboer wil dan ook dat deze regel verandert. De Nationale Politie moet daarom onderzoeken of de jeugdige thuis kan wachten op het verhoor. Over wanneer het kind ’s nachts vastgezet mag worden, moeten richtlijnen worden opgesteld.

Door: Nationale Zorggids