Logo_juzt

Vorige week heeft jeugdzorginstelling Juzt een aanwijzing gekregen omdat er op de locatie Lievenshove sprake is van structurele tekortkomingen in de geboden jeugdhulp. Dit geldt voor de kwaliteit van de individuele hulpverlening aan de clienten, voor de veiligheid van de clienten en voor het leefklimaat. De jeugdzorginstelling zou afgelopen december al sluiten, maar omdat nog niet alle jongeren een nieuwe plek hadden gevonden, bleef de locatie iets langer open. Maar nu gaan de deuren toch echt definitief dicht. Dit melden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en NOS. 

Bij Juzt, locatie Lievenshove, hadden bewoners en medewerkers te maken met drugsoverlast en was er sprake van geweld door personeel en vertrekkend personeel. In september 2018 vertrok de leiding van Lievenshove al. Waarom was echter niet duidelijk.

Ondanks de sluiting van Lievenshoeve door Juzt zelf, moet de organisatie ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de gestelde normen voor de uitvoering van de jeugdhulpverlening, veiligheid en het leefklimaat. Juzt moet hier uiterlijk 15 mei aan voldoen. Daarnaast moet uiterlijk 3 juni de fysieke leefomgeving op orde zijn.

De inspectie zal gedurende de komende paar weken blijven toetsen of Juzt op de nieuwe verblijfslocaties van de inmiddels overgeplaatste jongeren voldoet aan de eisen van de aanwijzing. Zo ja, dan beëindigt de inspectie de aanwijzing. Zo nee, dan kan er een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang volgen. 

Door: Nationale Zorggids