Normal_kaars_kerk

Paus Franciscus heeft een kerkwet tegen seksueel misbruik gepresenteerd. Medewerkers van de kerk zijn nu wereldwijd verplicht seksueel misbruik te melden, zodra ze er van op de hoogte zijn. Ook is de leeftijd verhoogd waarop een jongere als volwassene wordt gezien. Deze is verschoven van 16 jaar naar 18 jaar. De wet van Paus Franciscus gaat over misbruik van kinderen en volwassenen. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Het pauselijke decreet werd gisteren bekendgemaakt. Het heeft betrekking op misbruik van zowel kinderen en volwassenen. De leeftijd waarop iemand in de ogen van de kerk volwassen is, wordt verhoogd van 16 naar 18 jaar. Daardoor wordt seksueel misbruik met 16 en 17 jarigen ook als kindermisbruik gezien.

Belangenverstrengeling

Franciscus verplicht elke parochie in de wereld een eenvoudig en toegankelijk systeem op te zetten waar misbruik kan worden gemeld. Hij moedigt de parochies aan experts van buiten de kerk in te schakelen voor het onderzoek naar incidenten. Als het gevaar dreigt van belangenverstrengeling, mogen bisschoppen zich niet met onderzoeken bemoeien. Ook kan iedereen direct bij het Vaticaan aankloppen over gevallen van misbruik.

De kerkwet is een antwoord op het grootschalige toedekken van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk.

Door: Nationale Zorggids