Normal_paul_blokhuis

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid wil dat kinderen in Caribisch Nederland zoveel mogelijk thuis of in de eigen omgeving opgroeien, ook als er problemen zijn bij de opvoeding. Ambulante hulpverlening heeft de voorkeur. Maar soms kan het toch nodig zijn om een kind uit huis te plaatsen. Blokhuis heeft afspraken gemaakt om de kwaliteit van de pleegzorg daar blijvend te verbeteren. Ook wordt vergoeding voor pleegouders gelijk aan die van Europees Nederland. Dit meldt Rijksoverheid. 

Met deze nieuwe vergoeding krijgen pleegouders een vergoeding die past bij de levensfase van het pleegkind. De vergoeding zal voor de meeste van de ruim vijftig pleegouders omhoog gaan.

Duidelijke afspraken over verzorging en opvoeding

Er komen pleegzorgovereenkomsten waarin afspraken staan over de verzorging en de opvoeding van het kind. Dus wat mag het kind van de pleegouders verwachten. Maar ook belangrijk: wat kunnen pleegouders verwachten als het gaat om advies en ondersteuning van het jeugdzorgmedewerkers van JGCN. Ook is geregeld aan welke eisen ouders moeten voldoen. De ouders worden gescreend door JGCN en ze moeten een cursus volgen. Bovendien moeten ze de minimale leeftijd van 21 hebben en een verklaring van geen bezwaar van de Voogdijraad. Tot nu toe ontbrak een wettelijk kader en waren er minder afspraken over wat mensen konden verwachten.

Vergoeding omhoog

De kosten voor levensonderhoud zijn hoog op de Cariben. Daarom komt er een hogere vergoeding voor de pleegzorgouders, die daarmee op exact gelijke hoogte komt als die van Nederland. Het oude bedrag werd bepaald op basis van een ingewikkeld systeem met een basisbedrag en toeslagen, voor extra’s konden eventueel facturen worden ingediend. De nieuwe vergoeding houdt rekening met de leeftijd van het kind. Ouders en JGCN zijn in een klap van veel administratieve rompslomp af. Ouders geven aan dat ze blij zijn dat met deze maatregelen serieus aandacht wordt gegeven aan de pleegzorg in Caribisch Nederland.

Door: Nationale Zorggids