Normal_kind_boos

Langdurige opvoedinterventies voor kinderen tussen de 4 en 8 jaar zijn niet voor alle gezinnen even nuttig. Het ene gezin heeft meer baat bij hulp bij opvoeden dan het andere gezin en dat komt door de opvoedstijl. Orthopedagoog Jolien van Aar van de Universiteit van Amsterdam keek voor haar promotieonderzoek naar de verschillende hulpprogramma’s die Nederland biedt voor ouders die kampen met opvoedproblemen. Dit meldt de Volkskrant. 

Om te voorkomen dat kinderen een gedragsstoornis ontwikkelen, crimineel gedrag vertonen of niet meer naar school gaan, biedt Nederland diverse preventieve jeugdhulpprogramma’s. Van Aar en haar onderzoeksteam bekeken de effectiviteit van zulke programma’s en onderzochten daarnaast veertig andere studies. Hieruit kon meteen een eerste conclusie getrokken worden: opvoedinterventies hebben veelal op korte termijn een positief effect. Maanden of jaren erna ook, maar vooral bij kinderen die minder lastig en agressief waren dan anderen.

Ouders die voorheen het verkeerde voorbeeld gaven door hard op te treden en eveneens verbaal of fysiek agressief vertoonden, maar na een cursus consequent beter reageerden, hadden het meeste baat bij een opvoedprogramma. “Als een kind opstandig doet en je gaat er zelf hard overheen, geef je het verkeerde voorbeeld. Het kind zal denken: als je iets gedaan wilt krijgen moet je dus nog harder schreeuwen”, zegt Van Aart.

Het is niet verstandig om zomaar iedereen een opvoedprogramma te bieden, zegt de onderzoeker. Als het aan haar ligt vindt er vooraf een goede selectie plaats, gebaseerd op opvoedstijl. Ouders die een warme en consequente manier van opvoeden hebben, zullen weinig hebben aan de bestaande interventies in Nederland. 

Door: Nationale Zorggids