Normal_normal_ouders_scheiding_gescheiden

Op woensdagavond 15 mei kwam de Landelijke Clientenraad van de Raad voor de Kinderbescherming bijeen in Utrecht. Het thema van de avond was het voorkomen van ouderverstoting of oudervervreemding. Op initiatief van de RvdK waren er verschillende belangengroepen uitgenodigd. Dit meldt de raad. 

De RvdK vindt het belangrijk om met verschillende expertgroepen het gesprek te voeren. In dit gesprek werd onder ander het uitgangspunt van blijvend contact tussen ouder en kind benadrukt, naast de wens van zo spoedig mogelijk contactherstel als dat niet lukt en het belang van naleving van afspraken.

Onrechtmatig contactverlies van een kind met zijn ouder ziet de RvdK als een ernstige bedreiging voor de ontwikkeling van het kind. Strijd tussen ouders zet een kind in een onmogelijke positie om te kiezen. Iedere situatie is anders en onderzoek, waarbij de belangen van het kind centraal staan, is noodzakelijk om eventuele kindermishandeling aan te tonen en tot maatwerk te komen in wat voor het kind in die situatie de beste interventie is.

Bij conflictscheidingen gaat het om zeer complexe situaties waar langdurig strijd is tussen de ouders. Wanneer de rechter een knoop moet doorhakken zijn er eigenlijk alleen verliezers. Het streven is het aantal strijdende ouders te verminderen. Hier zet de RvdK zich voor in, met gemeenten, rechtbank, hulpverlening en ervaringsdeskundigen. De Raad benadrukt het belang van signaleren, onderkennen, tijdig de juiste hulp inzetten en het betrekken van het netwerk als preventief en ondersteunend middel. Het doel is het voorkomen van situaties waarin een kind opgroeit met strijdende ouders en de kans het contact met één van hen te verliezen zo klein mogelijk te maken. 

Door: Nationale Zorggids