Normal_budget_geld_bezuinigingen35__1_

De colleges van Oldebroek, Tytsjerksteradiel, Nunspeet, Heerenveen en Opsterland hebben het initiatief genomen om een petitie op te stellen. In deze petitie vragen zij de Tweede Kamer en het kabinet voldoende middelen beschikbaar te stellen voor het sociale domein en riepen zij colleges op om deze petitie te ondersteunen. Dit meldt Opsterland. 

Veel gemeenten worstelen met tekorten in het sociaal domein, met name in de jeugdhulp. De VNG is hierover in gesprek met het kabinet. Het rijksbudget dat gemeenten ontvangen is voor het gehele domein ontoereikend om de financiën sluitend te krijgen. Dat betekent dat voorzieningen voor al onze inwoners onder druk komen te staan, de gemeentelijke lasten verhoogd moeten worden en reserves moeten worden aangesproken.

Wethouder Rob Jonkman: ”Om de ernst van de situatie nogmaals onder de aandacht te brengen is er een petitie gestart. Dat er binnen een week ruim 120 colleges en het bestuur van de P10 de petitie ondertekenen zegt al genoeg over de ernst en noodzaak hiervan. De tekorten zijn zo omvangrijk dat alle portefeuilles hierdoor worden getroffen. Ik ga er vanuit dat meer gemeenten de petitie zullen ondertekenen."

De petitie is te vinden op www.opsterland.nl/petitite. 

Door: Nationale Zorggids