Normal_geld_briefgeld_munten

Het kabinet stelt de komende jaren ruim 1 miljard euro extra ter beschikking voor de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Voor de jeugdzorg gaat het in 2019 om 420 miljoen. In 2020, 2021 is er 300 miljoen beschikbaar. Voor de ggz gaat het dit jaar om 50 miljoen en in de komende drie jaren loopt dat op tot 95 miljoen structureel. Gemeenten krijgen hiermee extra middelen om hulp en ondersteuning te bieden aan kwetsbare jongeren en aan mensen met psychische problematiek. Dat schrijven minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid en minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Gemeenten hebben flinke tekorten

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer jongeren in Nederland jeugdhulp krijgen en veel gemeenten met financiële tekorten kampen. Naast de extra bijdrage heeft het kabinet met de VNG afspraken gemaakt om de jeugdzorg te verbeteren. Minister De Jonge: "Meer geld alleen leidt niet automatisch tot betere hulp. Ook in de regie, sturing en samenwerking aan de kant van gemeenten is veel ruimte voor verbetering, het verhaal is: én én." De afspraken gaan onder andere over het terugdringen van vermijdbare uitgaven en welke zorg op landelijk, regionaal of lokaal niveau wordt ingekocht. 

 De komende jaren wordt de aanpak van de gemeenten gevolgd. In 2020 is er een nieuw onderzoek aangekondigd. Die uitkomsten zijn zwaarwegend en kunnen vervolgens worden meegenomen bij de formatie van een nieuw kabinet. Het is namelijk nog te vroeg om vast te stellen of de toename van het aantal jongeren in de jeugdzorg en de bijbehorende uitgaven tijdelijk of structureel van aard zijn, aldus onderzoekers.

Extra geld voor ggz in de wijk

Staatssecretaris Blokhuis heeft bij de Voorjaarsnota geld gereserveerd voor de uitvoering van de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord GGZ. Een belangrijk doel uit het akkoord is mensen met psychische aandoeningen zoveel mogelijk laten meedoen. Dat gaat vaak beter in de eigen woonomgeving dan in een instelling. Met deze financiële impuls krijgen gemeenten nu ook de ruimte om de gedeelde ambitie op het gebied van ambulantisering – minder zorg in instellingen en meer zorg en ondersteuning thuis – waar te maken. Gemeenten bespreken het aanbod van de staatssecretaris op de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 5 juni.

FNV beraadt zich op acties

De FNV is blij dat de opgelopen druk ervoor heeft gezorgd dat er nu eindelijk aandacht is voor de jeugdzorg. "Maar het eenmalige bedrag van 420 miljoen voor 2019 is veel te weinig." 

Door: Nationale Zorggids