Normal_geweld__kindermishandeling__mishandeling

De zestien gemeenten in de regio Zuid-Limburg komen jaarlijks 6,5 miljoen euro tekort voor de uitvoering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In een brandbrief hebben ze daarom bij minister De Jonge Volksgezondheid aangedrongen op meer budget. Dit meldt huiselijkgeweld.nl. 

Eerder sprong de regio nog zelf bij, maar daarmee kunnen volgens de gemeenten de huidige problemen niet meer worden opgelost. "Limburgers die gebukt gaan onder huiselijk geweld adequaat helpen is financieel volstrekt onmogelijk en de hulpverlening gaat steeds vaker ten koste van andere taken", zo schrijven de gemeenten.

Bovengemiddeld vaak huiselijk geweld

Marion Leurs-Mordang is voorzitter van de bestuurlijke adviescommissie Veilig Thuis Zuid-Limburg en burgemeester van de gemeente Stein. "Huiselijk geweld komt in Zuid-Limburg, gezien de relatief zwakkere sociaal-economische situatie, bovengemiddeld voor en veel dossiers zijn complexer," zegt zij in een interview met De Limburger.

Landelijke steun

Zij heeft aangegeven te willen gaan inspreken in de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid. Tijdens het VNG-congres in Barneveld dat deze week plaatsvindt vraagt ze via een motie landelijke steun voor de inzet vanuit Zuid-Limburg, wetend dat het beschikbare budget overal te krap is.

Door: Nationale Zorggids