Logo_logo_juzt

Omdat jeugdzorginstelling Juzt voldoet aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteit van individuele hulpverlening, de veiligheid en een deel van het leefklimaat van de cliënten die verbleven op locatie Lievenshove, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het eerste deel van de aanwijzing ingetrokken. Dit meldt IGJ. 

Juzt had van de inspectie de opdracht gekregen om alle jongeren op locatie Lievenshove te verhuizen naar een andere plek. Dit is inmiddels gelukt en daarom is een van de aanwijzing opgeheven. Het deel dat nog niet is opgeheven gaat over de fysieke leefomgeving van cliënten. De inspectie toetst deze week of dit op orde is. Als Juzt ook hieraan voldoet, beëindigt de inspectie ook het tweede deel van de aanwijzing.

Kan de organisatie niet voldoen, dan kan er een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom worden opgelegd om de naleving van de aanwijzing af te dwingen. 

Door: Nationale Zorggids