Normal_vluchteling_asielzoeker

Zeker 1.600 asielkinderen zijn in 4,5 jaar tijd weggelopen uit hun opvanglocatie. Waar ze zijn, is niet bekend. Eerder waren enkel de cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bekend, maar nu daar ook de cijfers van Nidos zijn bijgekomen is het aantal verdwenen minderjarige asielzoekers flink hoger. Dit meldt NRC. 

Het vermoeden is dat een groot deel van deze kinderen vrienden of familie opzoekt in buurlanden, maar de kans is ook groot dat veel kinderen worden uitgebuit. De meeste kinderen die weglopen komen oorspronkelijk uit Marokko, Algerije of Afghanistan. Ook lopen relatief veel Syrische en Eritrese kinderen weg. Jonge vreemdelingen uit Marokko, Algerije of Afghanistan hebben een kleine kans op een verblijfsvergunning, terwijl kinderen uit Syrië en Eritrea relatief veel kans hebben.

De cijfers van Nidos en COA zijn nu bij elkaar opgeteld, maar hoogstwaarschijnlijk zijn er nog meer kinderen die verdwijnen. Het gaat hier om kinderen die worden opgepakt door de vreemdelingenpolitie en naar Ter Apel worden gestuurd. Echter, zij kloppen vaak niet eens bij de opvanglocatie aan en maken direct rechtsomkeert.

Door: Nationale Zorggids