Normal_knuffel_beer_mishandeling_kind_verdriet

Het Leger des Heils heeft aan zeker drie slachtoffers van seksueel kindermisbruik een schadevergoeding betaald. Twee van hen waren slachtoffer van Leger-officieren. Volgens de organisatie zijn er meer schadevergoedingen betaald, maar het exacte aantal slachtoffers is niet bekendgemaakt. Dit meldt Trouw die stukken hierover in handen heeft. 

Het misbruik vond plaats in de jaren zeventig. Destijds is geen werk gemaakt van het kindermisbruik, ondanks dat vertegenwoordigers van het Leger des Heils ervan op de hoogte waren. “Er is indertijd niet goed geluisterd en niet gezocht naar passende oplossingen, zoals het stoppen van het misbruik en het aanbieden van juiste begeleiding of behandeling aan slachtoffers”, zegt de organisatie.

Twee misbruikende officieren zijn destijds naar een andere kerk gestuurd om daar hun werk te doen. Maar of dit met het misbruik te maken had, blijft nog maar de vraag. Enige tijd later werd één officier door het Leger des Heils ontslagen en nam de ander op eigen houtje afstand van de kerk.

In de tussentijd is één en ander veranderd, zegt het Leger. Er bestaan uitgebreide protocollen die misbruik moeten tegengaan, is er een vertrouwenspersoon aangesteld en slachtoffers krijgen gepaste hulp. 

Door: Nationale Zorggids