Normal_normal_meisje_jong_kind_misbruik_pesten46

Voor het eerst in vier jaar is het aantal kinderen dat ontvoerd is vanuit of naar Nederland gedaald. Vorig jaar heeft het Centrum bericht dat het aantal zomerontvoeringen in 2018 licht was verminderd. Deze trend heeft doorgezet. Het aantal ontvoerde kinderen is afgenomen van 288 in 2017 naar 221 in 2018. Dit meldt Centrum Internationale Kinderontvoering. 

Dit is een daling van 23 procent. Ook het aantal kinderen betrokken bij een dreiging om ontvoerd te worden is afgenomen: van 488 in 2017 naar 287 in 2018. “Kinderontvoering blijft een diepingrijpende gebeurtenis”, aldus directeur dhr. C. Çörüz. “Toch is de daling een positieve ontwikkeling. Inzetten op preventie loont.”

Preventie en bewustwording 

Het Centrum wijdt deze daling mede aan meer inzet op preventie (waaronder preventieve mediation), betere bewustwording bij ouders en scherpere controle. Vroegtijdig ingrijpen beperkt de schade aan een kind als gevolg van een (dreigende) kinderontvoering. Het Centrum heeft daarom van minister Dekker van Rechtsbescherming de opdracht gekregen om de komende drie jaar extra in te zetten op preventie. Door proactief de doelgroepen van professionals te bereiken, wordt de kennis over internationale kinderontvoering binnen de betrokken organisaties structureel geborgd. Zo kunnen op de werkvloer de signalen van een dreigende kinderontvoering tijdig worden herkend en erkend.

Top vijf

Van de 221 kinderen die zijn ontvoerd, zijn 147 vanuit Nederland en 74 naar Nederland ontvoerd. De top vijf landen waar kinderen naartoe ontvoerd zijn, is Duitsland, Polen, België, Turkije en Spanje. De meeste ontvoeringen naar Nederland zijn vanuit buurlanden België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dreigingen tot een ontvoeringen werden het vaakst ervaren naar de landen Turkije, Marokko en Spanje. In 69 procent van de kinderontvoeringszaken is de moeder de ontvoerder. Toch komt het ook relatief vaak voor dat niet een ouder, maar familieleden de ontvoerder zijn. 

Door: Nationale Zorggids