Normal_rechtszaak_hamer_rechtbank1

Onlangs wilden ouders van een autistische jongere in Zwijndrecht er via de Centrale Raad van Beroep (CRvB) voor zorgen dat zij pgb kregen voor jeugdhulp. De rechter bepaalde dat de gemeente dit niet hoeft te doen omdat de ouders zelf de benodigde hulp en ondersteuning kunnen bieden. De gemeente heeft tevens duidelijk onderbouwd waarom deze ouders de zorg zelf op zich kunnen nemen. Ook kunnen de ouders niet rekenen op een schadevergoeding. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

“Het college is niet gehouden om voor een jeugdige of zijn ouders een voorziening op het gebied van jeugdhulp te treffen voor zover de jeugdige en zijn ouders de problemen zelf het hoofd kunnen bieden, eventueel met behulp van het sociale netwerk of andere instellingen die ondersteuning bieden”, zegt het CRvB. Een pgb is pas reëel als de ouders niet of onvoldoende voor de jongere kunnen zorgen.

Of deze uitspraak invloed heeft op het verstrekken van informele pgb’s door gemeenten moet nog worden bezien.

Door: Nationale Zorggids