Normal_mishandeling_kind_knuffel_

Ouders kunnen één of twee personen aanwijzen als voogd voor het geval zij zelf komen te overlijden. Dit kan in een testament vastgelegd worden, maar sinds 2014 kunnen ouders ook zonder testament iemand als voogd aanwijzen. Dit kan kosteloos door registratie in het gezagsregister. Bij overlijden van de ouders krijgt die persoon de verantwoordelijkheid voor de kinderen. Iemand wordt pas voogd nadat hij een bereidverklaring aflegt bij de griffie van de rechtbank. 

Ouders die voor hun dood geen voogd laten vastleggen, laten de rechter die beslissing nemen. De rechter raadpleegt de families en bekijkt samen met hen wat de beste oplossing is. In de meeste gevallen wordt de voogdij in onderling overleg geregeld. Als een rechter niet meteen een oplossing kan vinden, bijvoorbeeld omdat er meerdere geschikte voogden zijn, kan hij de Raad voor de Kinderbescherming om advies vragen.

Soms komt het voor dat niemand in de familie of vriendenkring de voogdij over de kinderen op zich wil nemen. Dan krijgt een gecertificeerde instelling het gezag over de kinderen. Deze zal dan proberen een geschikt pleeggezin te vinden of het kind begeleiden bij het zelfstandig wonen.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Rijksoverheid