Normal_normal_jongere__probleemjongere__jeugd__hek

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vreest dat gesloten jeugdzorginstellingen in 2022 nog steeds gebruikmaken van isolaties. Dat terwijl is afgesproken dat zij vanaf dan nul gedwongen afzonderingen meer zullen uitvoeren. De inspectie baseert haar oordeel op basis van recente bezoeken aan bijna alle jeugdzorgplus-locaties in Nederland. Dit meldt de Volkskrant. 

Omdat jeugdzorginstelling hun isolaties niet systematisch registeren, is niet duidelijk hoe vaak jongeren worden opgesloten. Jeugdzorg Nederland liet onlangs onderzoek doen bij de jeugdzorgplus-instellingen waaruit bleek dat ze gezamenlijk zo’n 860 gedwongen afzonderingen hadden in slechts enkele weken. In de meeste gevallen ging het niet om een isoleerruimte, maar werden de jongeren opgesloten in hun eigen kamer.

Hoofdinspecteur Joke de Vries van IGJ: “Wij krijgen signalen van jongeren dat vrijheidsbeperkende straffen nog te vaak worden ingezet. We zien dat sommige instellingen hun best doen. Maar alle instellingen moeten er nu echt werk van maken dit aantal terug te dringen. Ze kunnen niet meer met het excuus komen: we hebben te weinig personeel dus het kan niet.” De instellingen laten weten samen te onderzoeken hoe ze het aantal isolaties sneller kunnen terugdringen. 

Door: Nationale Zorggids