Normal_kindermishandeling_mishandeling_slachtoffer_verdriet_kind

'Leren van elkaar' is dit jaar het thema van de Week tegen Kindermishandeling. In deze editie staan de verhalen van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling centraal. Het nationale programma Geweld hoort nergens thuis roept hen op om hun ervaring te delen. De Week tegen Kindermishandeling vindt dit jaar van 18 tot en met 24 november plaats. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

De verhalen kunnen inzicht bieden in wat heeft geholpen om de vaak vicieuze cirkel van kindermishandeling te doorbreken. Wat kan men daarvan leren en hoe kunnen deze ervaringen optimaal worden benut, zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

Oproep

Ken je professionals, ouders en wellicht kinderen die zo’n ervaring willen delen, mail dan uiterlijk 16 september naar info@weektegenkindermishandeling.nl met contactgegevens en geef aan of het om een ervaring van een jongere, ouder of professionals gaat, met een korte omschrijving van de casus. Iemand van het projectteam zal dan contact opnemen.

Door: Nationale Zorggids