Normal_geweld__kindermishandeling__mishandeling

Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft onlangs bekendgemaakt welke projecten een (extra) financiële impuls krijgen vanuit de projectenpool van Denken naar Doen 2019. In totaal is er een bedrag van ruim 3 miljoen toegewezen aan projecten voor structurele aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit meldt huiselijkgeweld.nl. 

Het versterken van lokale teams en de inzet op MDA++ scoren hoog op de lijst met projecten die een (extra) financiële bijdrage krijgen vanuit de GHNT-projectenpool.  Plegeraanpak en traumascreening komen op een gedeelde tweede plaats en op drie staan ouderenmishandeling en sociale steun aan kinderen.

Budget overschreden

Er werd in totaal voor een bedrag van 5,5 miljoen euro aan projecten ingediend. Hiermee werd het voor 2019 beschikbare bedrag van 3 miljoen euro overschreden. Niet alle aanvragen konden dus worden gehonoreerd. In totaal is er een bedrag van 3.199.042 euro toegekend.

Het projectteam GHNT heeft alle aanvragen beoordeeld in samenwerking met specialisten van de ministerie van volksgezondheid en justitie en veiligheid. Bij de selectie werd rekening gehouden met de kwaliteit van de voorstellen, regionale spreiding en het onderwerp van het project. Ook is meegewogen welke projecten de meest kansrijke impuls creeren voor de structurele aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, of waarvan de inschatting is dat de lerende elementen snel toepasbaar zijn in andere regio’s. 

Door: Nationale Zorggids