Normal_bureaucratie_mappen_dossiers_papierwerk

Ongeveer 40.000 jongeren op de Noord-Veluwe zullen inzicht krijgen in hun eigen medisch jeugddossier. Hierin kunnen zij samen met hun ouders kijken naar hun behandeling, medische gegevens en trajecten die lopen bij verschillende aanbieders van jeugdzorg. Als het kind 16 jaar oud is, mag deze zelf beslissen of ouders nog inzage hebben in hun dossier. Dit meldt De Stentor.

Een samenvattend dossier mist in de meeste gevallen bij kinderen die jeugdzorg ontvangen. Dit was reden voor Centra Jeugd en Gezin om een gebundeld dossier te maken die kinderen vanaf 12 jaar en hun ouders zelf kunnen in zien. Dit bevordert de transparantie maar zorgt er ook voor dat ouders en hun kind zelf meer regie krijgen binnen de geboden zorg. Ook kunnen zij zelf beslissen welke zorgverleners het dossier kunnen inzien. Vanaf 16 jaar kan het kind beslissen of de ouders zijn of haar dossier nog mogen inzien.

Uitgerold in andere regio’s

Er wordt gesproken over een uniek project waarbij gezondheidszorg en hulpverlening wordt gecombineerd. Als de proef succes vol is, kan deze worden uitgerold in andere regio’s. Er zal geëvalueerd worden hoe het werken met dit unieke dossier in de praktijk gaat, zowel onder ouders als zorgaanbieders. Ook wordt gekeken wat het vrijgeven van zo’n persoonlijk dossier doet met de regie van het betrokken gezin en de samenwerking met andere hulp- en zorgverleners.

Toestemming verlenen

Het dossier bevat een aantal zaken die kunnen worden ingezien en worden gewijzigd. Het gaat bijvoorbeeld om de gemaakte afspraken, wat besproken is tijdens een bezoek, groei- en vaccinatiegegevens, afspraken met het consultatiebureau plannen en het toestaan van andere zorgverleners om het dossier in te zien.

Door: Nationale Zorggids