Normal_geweld__kindermishandeling__mishandeling

Een wetsvoorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om veelvoorkomende criminaliteit effectiever te bestrijden, is dinsdag door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. De minister verhoogt de maximumstraf van enkele delicten, waaronder stelselmatige kindermishandeling. De nieuwe wetgeving treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Dit meldt Rijksoverheid. 

Slachtoffers van kindermishandeling verkeren vaak in een kwetsbare positie, omdat zij zich moeilijk kunnen onttrekken aan de mishandeling. Daarom wordt de verjaringstermijn verlengd. Nu gaat die nog in op de dag nadat de mishandeling is gepleegd; straks wordt dat de dag nadat het slachtoffer 18 jaar is geworden. Dit voorkomt dat als het slachtoffer naar buiten treedt en aangifte wil doen, de mishandeling al verjaard is.

Maximumstraf omhoog bij stelselmatige mishandeling

Verder gaat de maximumstraf met een derde omhoog, als er sprake is van stelselmatige mishandeling. Dat geldt ook voor mishandeling door iemand die werkt in een zorginstelling, internaat, op scholen en in de buitenschoolse opvang.

Verhoging van straffen voor meerdere delicten

Grapperhaus verhoogt de straffen voor het hinderen van hulpverleners van één naar drie maanden. Iemand die aanzet tot haat, geweld en discriminatie moet een jaar langer zitten en misbruik van seksueel beeldmateriaal wordt nu apart strafbaar. Daders kunnen een gevangenisstraf van maximaal twee jaar tegemoetzien. De maatregel is bedoeld om (onder meer) wraakporno hard aan het pakken. Ook de maximumstraf voor  deelname aan een criminele organisatie gaat omhoog. Van zes naar tien jaar, als de organisatie zich schuldig maakt aan zeer ernstige misdrijven, zoals moord, ontvoering en handel in harddrugs.

Door: Nationale Zorggids