Normal_geweld_mishandeling__kind__agressie

De Jeugdbescherming en deelnemende gezinnen zijn enthousiast over het Project Integrale Behandeling en Begeleiding (PIBB). Dat zegt Hester Mobach, behandelaar bij De Waag Amsterdam. PIBB ging vorig jaar in de hoofdstad van start om de hulpverlening op het gebied van huiselijk geweld beter op elkaar af te stemmen. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

De Waag maakt samen met zorginstellingen Altra, Blijf en Bright GGZ deel uit van een integraal behandelteam tegen huiselijk geweld. Ze helpen gezinnen waarbij sprake is van structureel geweld. Daarbij richten ze zich op het stoppen van dat geweld en het oplossen van hechtingsproblematiek. Inmiddels zijn er twintig gezinnen aangemeld, waarvan de helft in behandeling is.

Meerdere problemen

"We screenen op meerdere problemen zoals trauma, schulden, relatieproblemen en verslaving", legt Mobach uit in een artikel op de website van De Waag. "Op basis van de uitkomsten wordt samen met het gezin een behandelplan opgesteld. Daarna start de behandeling en evalueren we iedere drie maanden."

Uniek

Volgens haar is het uniek is dat meerdere zorginstellingen samen een behandelteam vormen. "Een casuïstiek of uitvoerdersoverleg van meerdere partijen bestaat wel, maar van een regelmatig inhoudelijk afgestemde samenwerking komt het bijna nooit. Simpelweg omdat het veel tijd en organisatie kost om al die verschillende partijen met regelmaat te spreken."

Gezinnen zelf ook positief over PIBB

Bijna alle gezinnen worden naar PIBB verwezen door de Jeugdbescherming. Daar zijn ze volgens Mobach erg enthousiast over de aanpak. "Van de gezinnen zelf horen we ook terug dat ze blij zijn. Ze zitten aan tafel bij de besprekingen en vinden het heel fijn dat alle zorg op elkaar wordt afgestemd, zodat ze niet hun verhaal keer op keer hoeven te doen."

Momenteel worden de behandelingen in het kader van PIBB alleen in Amsterdam aangeboden.

Door: Nationale Zorggids