Normal_rekenmachine_geld

Bijna een kwart van de jeugdzorginstellingen schrijft rode cijfers, ondanks een omzetstijging en meer cliënten in de sector. 268 onderzochte organisaties zagen het totale nettoresultaat met 13 miljoen euro dalen van 46 miljoen in 2017 naar 33 miljoen in 2018. De transitie van de jeugdzorg naar gemeenten levert een belangrijke bijdrage aan de druk op de sector. Ook de krappe arbeidsmarkt en niet altijd kostendekkende tarieven spelen een belangrijke rol. Dit meldt Intrakoop. 

De totale omzet van de 268 onderzochte jeugdzorgorganisaties bedroeg in 2018 circa 2,5 miljard euro, 200 miljoen meer dan een jaar eerder. De solvabiliteit en liquiditeit bleven redelijk op peil. Daarmee lijkt de sector jeugdzorg op het eerste gezicht financieel redelijk gezond. 

Genuanceerder beeld

Dit beeld ligt echter genuanceerder. Jeugdzorgorganisaties die door de invoering van de Jeugdwet in 2015 in financiële problemen zijn gekomen hebben, tussen 2014 en 2018, subsidies gekregen van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). Zonder deze steun zou het beeld er een stuk minder rooskleurig uitzien. In totaal draaiden in 2018 60 instellingen in de jeugdzorg verlies tegen 47 organisaties in 2017. Daarnaast valt op dat vooral grotere organisaties (tussen 60 en 150 miljoen euro omzet) – met meer complexe zorgvragen - slechtere resultaten behalen dan kleinere instellingen met vaak een enkelvoudige zorgvraag.

Gemeenten hanteren eigen spelregels 

“Dit komt onder andere omdat de grotere en gespecialiseerde instellingen met meerdere gemeenten te maken hebben”, aldus Ruud Plu, directeur/bestuurder van Intrakoop. “Vrijwel elke gemeente heeft eigen spelregels en vaak hanteren ze verschillende procedures. Hierdoor hebben grote instellingen relatief hoge administratie- en coördinatiekosten. Ook komen ze door de beperkte vergoedingen sneller in de problemen. Zij hebben immers een groter cliëntenbestand, waarvan een deel vaak complexere en duurdere zorg nodig heeft.”

Meer cliënten en minder personeel

In totaal zagen de onderzochte jeugdzorgorganisaties een toename van 5,4 procent in cliënten ten opzichte van 2017. Verder heeft ook de jeugdzorg last van de krapte op de arbeidsmarkt. In 2018 hebben de 268 jeugdzorgorganisaties samen 1,7 miljard uitgegeven aan personeelskosten, een stijging van 6,2 procent ten opzichte van 2017. Bij elkaar hebben ze meer dan 26.000 fte. Ondanks dat daar 1.400 fte bij is gekomen in 2018, had de sector meer dan 1.100 vacatures. Vooral de stijging van het aantal vacatures die langer dan 3 maanden openstaan en de daarmee samenhangende stijging van de kosten voor het inhuren van extern personeel zijn zorgelijk voor de sector, aldus Intrakoop.

Door: Nationale Zorggids