Normal_jeugdzorg


De FNV is geschokt over de onderzoeksresultaten onder 268 jeugdzorgorganisaties dat door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, en Verstegen accountants en adviseurs, is uitgevoerd. Een kwart van de onderzochte organisaties lijdt verlies. 29 procent gaat naar coördinatiekosten; ruim 1 miljard. Volgens de vakbond bevestigt dit rapport alles waarvoor FNV gewaarschuwd heeft. “We stevenen af op een ramp als de overheid niet rigoureus ingrijpt.” Dit meldt FNV. 

FNV-bestuurder Maaike van der Aar: “De tekorten lopen aan alle kanten op, terwijl de werkdruk, personeelsverloop en verzuim stijgt. Ondanks het zogenaamde ‘extra geld’ van minister Hugo de Jonge, buitelen gemeenten over elkaar heen om nieuwe bezuinigingen aan te kondigen. Die tekorten leiden ook nog eens tot minder samenwerking. Wij zien dat organisaties en gemeenten vooral bezig zijn met ‘eerst zelf overleven’. In een sector waarbij er wederzijdse afhankelijkheid is in het kunnen organiseren van de juiste zorg voor de meest kwetsbare kinderen, is dat een doodsteek.”

Loondienst

De stijging van de personeelskosten die niet in loondienst zijn, is met 13,5 procent nogal opvallend, vindt FNV. De verklaring hiervoor lijkt te liggen in de krapte op de arbeidsmarkt en de trend om werkzaamheden vaker door onderaannemers te laten uitvoeren. Van der Aar: "We horen gemeenten klagen over de resultaten uit de cao onderhandeling, waarin we over 2020 een loonsverhoging van 4 procent afspraken. Hieruit blijkt dat gemeenten niet zozeer hoeven te vrezen voor het vaste personeel dat onder de cao valt, maar juist voor de doorgeslagen inzet van flexibele arbeid. Om de balans te herstellen is het logisch nu vooral te streven naar vaste medewerkers onder een cao."

Meer cliënten, minder personeel

Het saldo van bijna 8.000 cliënten dat instroomt in 2018 vertegenwoordigt een groei van 5,4 procent. Het aantal vacatures neemt ook toe. Maar het aantal moeilijk vervulbare cliëntgebonden vacatures, stijgt zelfs met 34,2 procent. Dit zijn vacatures die langer dan drie maanden open staan zonder dat een geschikte kandidaat wordt gevonden. Het gemiddelde verzuimpercentage stijgt in 2018 ook.

 

Van der Aar: "Minister Hugo de Jonge voert campagne en stuurt oud-zorgmedewerkers een brief om terug te komen in de sector. Maar dat werkt natuurlijk niet als de zorg ondertussen kampt met tekorten, administratieve lasten en daardoor een torenhoge werkdruk. Deze mensen verlaten de sector niet omdat ze het werk met cliënten zat zijn. Ze verlaten de sector vanwege de barre omstandigheden waarbinnen ze hun werk moeten doen. De minister moet daarin zijn verantwoordelijkheid pakken."

Door: Nationale Zorggids