Normal_kov__spelen__zandbak__peuter__kind

Recent onderzoek door studenten van de Haagse Hogeschool wijst uit dat peuters op Nederlandse kinderdagverblijven veel te weinig lichaamsbeweging krijgen. Internationaal is de beweegnorm vastgesteld op minimaal 2 uur actief en 1 uur intensief bewegen per dag. De peuters uit het onderzoek bewogen nog geen 50 procent van deze beweegnorm tijdens hun verblijf op de kinderopvang. Dit meldt de Haagse Hogeschool.

Het dagritme op de kinderopvang bestaat voornamelijk uit weinig intensieve activiteiten zoals kringgesprekken, eten, knutselen en voorlezen. Uit de metingen met beweegsensoren kwam naar voren dat de activiteiten buiten ook niet altijd even intensief zijn. Ook eerder onderzoek laat zien dat de meeste activiteiten die peuters binnen op een kinderdagverblijf uitvoeren van minimale intensiteit zijn.

Voor dit onderzoek werkten de onderzoekers samen met het Utrechtse Springlab, expert op het gebied van bewegend leren. Zij hebben een speciale beweegvloer met diverse educatieve games ontwikkeld om peuters meer in beweging te krijgen. Opvallende uitkomst van het onderzoek was dat de tijd die kinderen op de beweegvloer doorbrachten intensiever was dan buitenspelen, vrij spelen en dansen.

Kinderopvanglocaties kunnen zelf een online test doen om inzicht te krijgen in hoe beweegvriendelijke hun dagritmen zijn. 

Door: Nationale Zorggids