Normal_justitie__rechtbank

De jeugdzorgaanbieders die tien gemeenten in de regio Haaglanden voor de rechter sleepten, zijn in het gelijk gesteld. Via een kort geding wilden zij de tarieven voor de jeugdzorg verhogen en als het aan de rechter ligt gaan de gemeenten nu kijken naar de mogelijkheden hiertoe. Dit meldt Omroep West. 

Vanaf 1 januari 2020 wilden de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer jeugdzorgaanbieders betalen op basis van resultaten in plaats van gewerkte uren. De tarieven die hier tegenover stonden waren volgens de instellingen niet reëel en hebben nu hun gelijk gehaald via de rechter.

Inkooptarieven jeugdzorg herbeoordelen

‘Appels met peren vergelijken’, zo noemde de rechter het nieuwe bekostigingssysteem van de gemeenten. Bovendien ontbrak bij het nieuwe systeem informatie over regionale aspecten die van invloed konden zijn op de tarieven, evenals organisatie-specifieke aspecten. De rechtbank wil dat gemeenten de inkooptarieven voor jeugdhulp gaan herbeoordelen en aanpassen voor reële en kostendekkende prijzen. 

Door: Nationale Zorggids