Normal_opa_en_oma__kleinkind__grootouder

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden woont woensdagochtend 6 november de pleeggrootouderdag van Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland bij in Alkmaar. Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland werd in 2008 opgericht en zet zich in voor grootouders die 24 uur per dag, zeven dagen per week voor hun kleinkinderen zorgen. Dit meldt Koninklijk Huis.

Pleeggrootouders hebben van dichtbij meegemaakt dat hun eigen kinderen de zorg niet meer aankunnen. Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland staat pleeggrootouders bij met raad en daad. Daarnaast zet de stichting zich in voor bewustwording van de taak die pleeggrootouders als opvoerder vervullen. Van de 20.000 kinderen met pleegouders in Nederland, is van circa 4.000 bekend dat zij bij hun opa of oma wonen.

Opening van de pleeggrootouderdag

Prinses Beatrix woont de opening van de pleeggrootouderdag bij en spreekt aansluitend met enkele pleeggrootouders en pleegkleinkinderen over hun ervaringen. Ook bezoekt zij activiteiten waar pleegkleinkinderen tijdens deze dag aan deelnemen.

Door: Nationale Zorggids