Normal_rugzak__klas__kinderen__schooltas__klaslokaal__po

In onder meer Enschede doen zes scholen mee aan een pilot met een eigen jeugdhulpverlener op school. Hierdoor is er eerder, sneller en eenvoudiger hulpverlening beschikbaar voor kinderen op hun eigen school. De gemeente hoopt zo op termijn te besparen op de jeugdzorg. Ouders, de school en de jeugdzorgmedewerkers zijn voorzichtig enthousiast over de aanpak. Dit meldt RTV Oost.

Vorig jaar begonnen zes scholen in Enschede aan de OJA-pilot (Onderwijs Jeugdzorg Arrangement). De zes scholen met de meeste kinderen in een jeugdhulptraject mochten meedoen. Drie van de scholen vallen onder het speciaal basisonderwijs, twee onder het speciaal voortgezet onderwijs en er is één praktijkschool.

Verminderen van de wachttijden

Het experiment wil ouders met zorgvragen direct doorverwijzen naar de jeugdhulpverlener die in de school zelf aanwezig is. Doordat normaal gesproken tussen veel instanties, zoals schoolwijkcoach, wijkcoach, zorgaanbieder, ouders en de school, overlegd moet worden, duurt het vaak een poos voordat daadwerkelijk aan het zorgtraject begonnen kan worden. De pilot moet ervoor zorgen dat wachttijden verminderen en er eerder ingegrepen kan worden wanneer het mis dreigt te gaan met een kind.

Pilot duurt twee jaar

De OJA-pilot duurt nog twee jaar. Ouders, de school en de jeugdzorgmedewerkers zijn voorzichtig enthousiast over de aanpak. Ook op scholen in Almere, Deventer en Almelo wordt gekeken naar de mogelijkheden die deze nieuwe aanpak biedt.

Door: Nationale Zorggids