Logo_justitie_en_veiligheid

Bij het vertrekproces van de Armeense kinderen Lili en Howick is één en ander misgegaan. Door onvoldoende regie, onderling wantrouwen en het niet nakomen van afspraken is dit proces op onderdelen niet zorgvuldig uitgevoerd. Dat maakte de zaak beladen voor alle betrokkenen, stelt de inspectie Justitie en Veiligheid die onderzoek deed naar de werkwijze van betrokken organisaties. 

De jonge kinderen zouden op zaterdag 8 september 2019 worden uitgezet naar Armenië, hun land van herkomst. Twee weken daarvoor had de Raad van State geoordeeld dat ze niet in Nederland mochten blijven. Zij zouden in Armenie bij hun moeder gaan wonen en was zonder haar kinderen al eerder uitgezet. Het voorgenomen vertrek van Lili en Howick zorgde voor beroering in Nederland. Er was veel politieke en maatschappelijke druk om hen hier te laten.

In de nacht van hun geplande uitzetting verdwenen de kinderen. Voogdijinstelling Nido, die hen onder haar hoede had, stelde niet te weten waar ze waren. De politie kon hen niet vinden. Met het oog op hun veiligheid verleende de staatssecretaris de kinderen een verblijfsvergunning. Kort na dit bericht kwamen zijn boven water.

Onvoldoende regie bij toezicht op kinderen

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) hield onvoldoende regie bij het toezicht op de kinderen, stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie J en V). De DT&V wilde ze niet in bewaring zetten omdat dit schadelijk zou zijn en daarom kreeg Nidos de rol van  toezichthouder op zich. De voogdijinstelling had echter niet de bevoegdheid de kinderen op te leggen om bij de jeugdbeschermers te blijven. De DT&V had daarom niet met de afspraak moeten instemmen.

Kinderen verdwenen na bezoek grootouders

Nidos kwam vervolgens diverse afspraken niet na: ondanks dat de kinderen in een safehouse moesten blijven, werden ze daags voor het geplande vertrek naar het huis van hun grootouders gebracht. Om afscheid te nemen en om spullen op te halen. Dit melde Nidos niet bij DT&V. Eenmaal bij de grootouders verdwenen de kinderen. Verklaringen van Nidos-medewerkers hierover zijn inconsistent. 

Nidos "betreurt het" dat de samenwerking tussen de voogdijinstelling en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) niet goed is verlopen in de zaak van de Armeense kinderen Lili en Howick. Nidos laat ook weten dat het "redelijk goed gaat" met de beide kinderen. "Zij gunt ze van harte dat ze een hectische periode kunnen afsluiten en in rust hun gewone leven kunnen oppakken. Deze rust is ook noodzakelijk voor hun herstel", aldus de instelling.

Staatssecretaris neemt maatregelen

Staatssecretaris Broekers-Knol van Asiel en Migratie neemt een aantal maatregelen om te voorkomen dat nogmaals een situatie ontstaat zoals rond de terugkeer van de Armeense kinderen Lily en Howick. De staatssecretaris is van mening dat de afspraken over de werkzaamheden van de Dienst Terugkeer & Vertrek én van een organisatie als Nidos aangescherpt moeten worden. Ook ligt er een opdracht voor de politie, die informatie beter moet gaan uitwisselen in voorkomende gevallen. 

Door: Nationale Zorggids en ANP