Normal_ict__laptop__computer__toetsenbord__digitaal

De huidige aanpak tegen kinderpornoplegers is aan herziening toe. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Beke, die in opdracht van het programma Politie en Wetenschap onderzoek deed naar de gebruikers van kinderporno. Het ging met name om mensen die vallen onder aanpak INDIGO, waar de kans op recidive groter is dan bij andere groepen. Dit meldt Programma Politie en Wetenschap.

Sinds 2012 werken politie en OM met een aanpak, genaamd INDIGO, voor het sneller afwikkelen van kinderpornozaken. Voor deze afdoening komt een specifieke categorie downloaders in aanmerking. Zij hebben een laag risicoprofiel en komen niet voor de rechter. In plaats daarvan volgen zij een behandeling. Het blijkt dat de downloaders uit de INDIGO-groep juist sneller naar een zedendelict recidiveren dan de vergelijkingsgroep die wel naar een rechtszitting moesten en een strafblad hebben. Het onderzoek maakt duidelijk dat de INDIGO-aanpak aan herziening toe is en meer maatwerk vergt.

Vaak blanke, alleenstaande mannen

Downloaders met een laag risicoprofiel kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid om niet voor de rechter te verschijnen als ze een behandeling volgen en het toezicht door de Reclassering op de gestelde voorwaarden accepteren. De Nederlandse kinderporno downloaders zijn vaak blanke, alleenstaande mannen van middelbare leeftijd. Bijna de helft van de downloaders (46 procent) heeft een of meer problemen ervaren in hun jeugdjaren. Hierin verschillen beide groepen nauwelijks van elkaar.

Bijna driekwart van de INDIGO-groep is first offender bij het delict waarvoor zij zijn veroordeeld, bij de controlegroep is dit bijna de helft. Over de INDIGO-afdoening zijn alle gesproken respondenten enthousiast, grotendeels omdat deze doelgroep vooral gebaat zou zijn bij hulpverlening.

Meer recidive in INDIGO-groep

Opvallend is daarom dat er meer downloaders (19 procent) uit de INDIGO-groep recidiveren naar zedendelicten dan in de controlegroep (9 procent). Dit kan aanleiding geven om de aard en inhoud van de INDIGO-afdoening te heroverwegen. Maatwerk, waarbij rekening wordt gehouden met de problemen en behoeften van de downloader, kan meer richting geven aan het (behandel)traject.

Door: Nationale Zorggids