Normal_geld__euro

Woerdense jeugdzorgwethouder Arjan Noorthoek van CDA pleit ervoor dat zorgverzekeraars financieel bijdragen aan innovaties in de gemeentelijke jeugdzorg. Zo gebruiken gemeenten bijvoorbeeld steeds vaker een praktijkondersteuner jeugd, waar een zorgverzekeraar van profiteert en dus aan mee kan betalen. Noorthoek vindt dat gemeenten te veel opdraaien voor de kosten hiervoor. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Als het aan de wethouder ligt, betalen niet alleen gemeenten die verantwoordelijk zijn voor innovatie de rekening, maar alle partijen die bij erbij betrokken zijn of van profiteren. Steeds meer gemeenten sturen praktijkondersteuners jeugd naar huisartsenpraktijken en daar zouden zorgverzekeraars aan kunnen meebetalen. Immers, dankzij deze ondersteuner wordt de inzet van duurdere zorg voorkomen én is er minder werkdruk voor de huisarts. Iets waar ook de verzekeraar uiteindelijk van profiteert.

Kaders jeugdzorg en jeugdhulp

Noorthoek is bovendien van mening dat het voor betrokkenen nog steeds zoeken is naar wat wél en wat niet binnen de jeugdzorg- en hulp valt. “Ouders verwachten nu vaak dat gemeenten alle zorg op zich nemen en betalen”, zegt hij. Hoewel gemeenten prima hun eigen grenzen kunnen stellen, vindt hij het eigenlijk de taak van de overheid. Dit omdat er vaak te veel verschillen zijn tussen gemeenten en dat accepteren hulpbehoevenden niet. Zorgvragen die om die reden worden afgewezen, vinden nu vaak nog hun weg naar de rechtbank en dat kan voorkomen worden met duidelijke kaders vanuit het rijk.

Door: Nationale Zorggids