Nederland kan leren van Deens model sociaal domein

Directeur Illya Soffer van Ieder(in) vindt dat Nederland meer de kunst moet afkijken van Denemarken. Ons land zou veel kunnen leren van de Deense organisatie van het sociale domein. In tegenstelling tot Nederland heeft de decentralisatie daar namelijk wel tot een meer inclusieve samenleving geleidt, stelt Soffer. Dit meldt Ieder(in).

Volgens Soffer blijkt uit allerlei onderzoeken dat Nederlanders over het algemeen achteruitgang ervaren sinds de decentralisatie, met name op het gebied van eigen regie en het kunnen meedoen.

Deense model sociaal domein

Denemarken heeft ruim tien jaar geleden gedecentraliseerd, maar daar is wel vooruitgang merkbaar. De Denen hebben het hele sociale domein in één wet georganiseerd. Of het nu gaat om werk, inkomen, hulpmiddelen, wonen, onderwijs, ondersteuning, thuiszorg en andere verpleegkundige zorg – de gemeente zorgt voor de juiste mix van voorzieningen van de aanvrager. Bovendien verzorgt de gemeente grotendeels zelf de zorg en ondersteuning. Dat maakt samenhang en samenwerking gemakkelijker. Er zijn immers geen economische prikkels die dat tegenwerken, zoals je die in Nederland vaak tegenkomt, zegt Soffer.

Elke gemeente heeft een raad van mensen met een beperking om gelijke kansen en mogelijkheden te creëren. Het is in Denemarken wettelijk geregeld dat leden van de raad worden betrokken bij het maken, uitvoeren en bijstellen van beleid.

Een invoering van het Deense model vraagt een flinke investering, dat mogelijk ten koste gaat van budgetten in de zorgmarkt. Een investering die zich pas na een aantal jaren uitbetaalt. Pas recent is in Denemarken zichtbaar dat de zorgkosten afnemen.

Lees hier het volledige artikel ‘Wat kunnen we leren van Denemarken?’

Door: Nationale Zorggids