Ouders voorlopig toeslag niet betalen

Van minister Hoekstra en staatssecretaris Van Huffelen hebben meer ouders een tijdelijke ontheffing gekregen van het terugbetalen van kinderopvangtoeslag. Voormalig staatssecretaris Snel besloot eerder al om de dwanginvordering stop te zetten van een grote groep gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire. Omdat voor veel ouders onduidelijk was voor wie deze ontheffing precies gold, hebben Hoekstra en zijn staatssecretaris de groep uitgebreid. Dit meldt de NOS.

Aanvankelijk kwamen alleen ouders in aanmerking die betrokken waren bij een zogeheten ‘CAF-zaak’ of beschuldigd waren van opzet of grove schuld. Veel ouders dachten dat zij ook in aanmerking kwamen, maar vielen formeel buiten de criteria. De minister en staatssecretaris hebben nu besloten dat ook zij de kinderopvangtoeslag voorlopig niet hoeven terug te betalen. De Belastingdienst zal dus geen dwanginvordering toepassen zoals inbeslagname van spullen of beslag leggen op loon.

Hoekstra en Van Huffelen hopen dat er zo niet alleen meer duidelijkheid komt voor ouders, maar ook dat het een begin is in het herstellen van het vertrouwen van deze ouders.

Serviceteam gedupeerde Kinderopvangtoeslag

Ouders kunnen zich melden bij het ‘Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag’ van de Belastingdienst, telefoonnummer: 0800 2358358. Als ze voldoen aan de voorwaarden, stopt de Belastingdienst tijdelijk met het innen van schulden via bijvoorbeeld loonbeslag, verrekening of beslaglegging. Ouders die zich al eerder hebben gemeld hoeven dat niet nogmaals te doen. In deze pauze-periode gaat de Belastingdienst de dossiers individueel beoordelen op de vraag of en in hoeverre de ouder in aanmerking komt voor compensatie of vermindering van de toeslagschuld. Deze beoordeling gebeurt aan de hand van de uitkomsten van de onderzoeken van Adviescommissie Uitvoering Toeslagen onder leiding van de heer Donner en de Auditdienst Rijk en zal de nodige tijd kosten.

Door: Nationale Zorggids