Normal_lezen_vader_gezin_leren_kind4t45

De gemeente Ede gaat zogenoemde krachtgezinnen inzetten, als laatste redmiddel om uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen. Deze nieuwe vorm van hulpverlening is een tussenvorm van formele en informele zorg. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Bij een krachtgezin gaat het om een professioneel gezin, dat ook wordt betaald. Dat betekent dat minstens één van de gezinsleden professioneel jeugdhulpverlener moet zijn en minimaal hbo-opgeleid met een BIG- of SKJ-registratie. De inzet verloopt via het wijkteam en op de achtergrond kijkt altijd een gedragswetenschapper mee.

Maatwerk in hulpverlening krachtgezin

 
De inzet is maatwerk. Doelen van het vragende gezin kunnen bijvoorbeeld een meer voorspelbare structuur binnen het gezin zijn, het ontwikkelen van een eigen netwerk of communicatieverbetering met instanties. Observeren is een belangrijke taak van het krachtgezin, net als adviseren en spiegelen. “Het sluit aan bij onze visie dat de hulpverlening zo normaal mogelijk, en liefst in het eigen gezin plaatsvindt”, zegt wethouder Leon Meijer van de gemeente Ede op Zorgwelzijn.nl.
 

Voorkomen van uithuisplaatsing

 
De krachtgezinnen zijn bedacht door zorgadviesbureau Spring Up. “Een uithuisplaatsing is heel duur, maar bovenal is het een traumatische ervaring voor kinderen en ouders”, aldus eigenaar Salvo D’Agata. "Een krachtgezin is niet gelinkt aan een organisatie en zal daardoor voor sommige mensen veiliger voelen, waardoor ze opener zijn. Daarbij ziet en hoort een krachtgezin meer, simpelweg omdat ze er vaker bij zijn."
 

Onderzoek door Hogeschool Ede

 
De gemeente Ede wil beginnen met de inzet van drie krachtgezinnen. Daarnaast hebben ook de Gelderse gemeenten Arnhem en Heerde belangstelling getoond. Vanuit de Hogeschool Ede zal, als de eerste krachtgezinnen aan het werk zijn, onderzoek worden gedaan naar werkzame factoren en de grenzen van het concept.
 
Door: Nationale Zorggids