Kindhuwelijk niet meer herkend in Nederland

Kindhuwelijken die in het buitenland gesloten zijn, worden niet langer erkend in Nederland. Dat staat in een nieuw plan waarmee de ministers van Volksgezondheid en van Rechtsbescherming zogeheten schadelijke praktijken willen aanpakken. Naast huwelijksdwang gaat het dan ook om bijvoorbeeld achterlating en vrouwelijke genitale verminking, waaronder maagdenvlieshersteloperaties. Dit meldt Rijksoverheid.

Het is al niet meer mogelijk om in Nederland voor je achttiende te trouwen, maar dit kan nog wel in andere landen. Een minderjarige die rechtsgeldig getrouwd is in het buitenland kan op dit moment nog – als beide partners meerderjarig zijn –  in Nederland vragen om erkenning van dit huwelijk.

Kindhuwelijken en huwelijksdwang

Deze huwelijken zijn vaak tot stand gekomen doordat kinderen worden uitgehuwelijkt, iets waar zij zelf meestal weinig zeggenschap over hebben. Ministers Dekker en De Jonge vinden dit onwenselijk en wijzen erop dat een kindhuwelijk een schending is van de rechten van het kind. Daarom worden ook kindhuwelijken die in het buitenland zijn gesloten, niet langer erkend in Nederland.

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming: “Als je ouders je op jonge leeftijd uithuwelijken aan iemand die je misschien helemaal niet kent, komt er abrupt een einde aan je jeugd. Kinderen moeten kind kunnen zijn, en een huwelijk hoort daar niet bij. Zeker niet wanneer dit onder dwang gebeurt. Hier wil ik niet aan meewerken, daarom ga ik regelen dat een in het buitenland gesloten kindhuwelijk niet meer in Nederland wordt erkend.”

Actieagenda Schadelijke Praktijken

In de afgelopen jaren is er veel gedaan om schadelijke praktijken aan te pakken en slachtoffers eerder te signaleren en beter te helpen. Maar uit onderzoek blijkt dat er nog veel knelpunten bestaan. Zo is er veel meer behoefte aan gebundelde expertise, betere voorlichting en laagdrempelige informatie. Ook het hulpaanbod voor (potentiële) slachtoffers blijkt veel te versnipperd.

Herkennen van slachtoffers kindhuwelijk

De ministers komen daarom met een serie aan maatregelen om schadelijke praktijken eerder en beter in beeld te krijgen, te stoppen en duurzaam op te lossen. Zo komt er één landelijk expertisecentrum voor (mogelijke) slachtoffers en een gerichte voorlichtingscampagne. Professionals op vliegvelden en ambtenaren van de burgerlijke stand krijgen training in het signaleren van mogelijke slachtofffers van huwelijksdwang en kindhuwelijken.

Programma 'Geweld hoort nergens thuis'

Meer maatregelen staan in het plan van aanpak Schadelijke Praktijken. Het plan is een uitwerking van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ waarin het kabinet samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en betrokken partijen huiselijk geweld en kindermishandeling willen terugdringen.

Door: Nationale Zorggids