Blokhuis spreekt met jongeren over dakloosheid

Staatssecretaris Blokhuis  van Volksgezondheid heeft gisteren kennisgemaakt met het jongerenpanel van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. In dit panel zitten zes jongeren die zelf ervaring hebben met dak- en thuisloosheid. Vanuit deze ervaring kijken zij kritisch mee op de voortgang van het Actieprogramma. Tegelijkertijd werken zij aan hun eigen toekomst en het ontwikkelen van hun talenten. Dit meldt Rijksoverheid.

Staatssecretaris Blokhuis: “Ik ben ontzettend blij dat deze jongeren de komende tijd met ons mee blijven denken. Niemand weet beter wat er nodig is om dak- en thuisloze jongeren goed te helpen, dan de jongeren zelf. Zij denken mee over specifieke thema’s in onze plannen, kunnen ingrijpen als we niet langer de juiste dingen doen en zitten zelf ook aan tafel bij belangrijke bestuurlijke overleggen.  Hun inbreng is voor ons echt van grote waarde.”

Werkconferentie over de jongerenregisseur

De kennismaking vond plaats na afloop van een werkconferentie, waarbij de jongeren in gesprek gingen met professionals uit de gemeente Den Haag en netwerkpartners uit de regio. Het ging hierbij vooral over de rol van de ‘jongerenregisseur’, één van de speerpunten uit het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. De bedoeling is om jongeren aan één aanspreekpunt te koppelen, die met hen samen langs de verschillende benodigde loketten gaat en helpt met wet- en regelgeving, om weer een stabiele situatie te krijgen op alle leefgebieden.

Talenten ontwikkelen

Als lid van het panel zetten de jongeren zich structureel 8 tot 16 uur per week in voor het Actieprogramma, waarin ze niet alleen hun levenservaring kunnen inzetten, maar ook de kans krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarnaast krijgen de jongeren de ruimte en het netwerk om aan hun eigen toekomstperspectief te werken, aan de hand van een toekomstplan en persoonlijke begeleiding. Momenteel lopen gesprekken om het panel nog met een aantal jongeren uit te breiden.

Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren

Het jongerenpanel maakt deel uit van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren, dat staatssecretaris Blokhuis vorig jaar heeft gelanceerd. Doel van het actieprogramma is om te zorgen dat geen enkele jongere meer op straat slaapt of langer dan drie maanden in de opvang verblijft. In 14 pilotgemeenten wordt momenteel in de praktijk gewerkt aan de acties uit dit programma.

Door: Nationale Zorggids