Specialistische jeugdzorg Utrecht

De specialistische jeugdzorg binnen zestien Utrechtse gemeenten valt per 1 april onder Yeph, waarin 's Heeren Loo, Youké en Pluryn verenigd zijn. Hiervoor is een contract voor negen jaar afgesloten. De gemeenten willen dat jongeren dezelfde zorgverlener behouden: de behoeften van de cliënt staan voorop. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Het gaat om vier jeugdzorgregio's waarin de zorg voor een kleine groep jongeren en kinderen met complexe problemen (vorig jaar waren dit er 233) is aanbesteed. In gesprekken met ouders en kinderen is gekeken waar de behoeftes liggen. Jeugdwethouder Wil Kosterman (GroenLinks): "Een kind in zorg heeft niet altijd hetzelfde type zorg nodig. We willen dat de jongere dezelfde zorgverlener houdt. Als andere zorg nodig is, wordt die zorgverlener met de benodigde kennis geholpen door iemand vanuit het expertteam."

Nieuwe opzet specialistische jeugdzorg: minder wisselingen van zorgverleners

Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen makkelijk gebruik maken van het expertiseteam dat zal worden opgezet door Yeph. Daarbij zal ervoor worden gezorgd dat er minder wisselingen van hulpverleners zijn. Wethouder Chantal Broekhuis (jeugdzorg, CDA): "‘Het grote voordeel is ook dat kinderen niet telkens opnieuw hun verhaal hoeven te doen. De experts lopen mee in het zorgpad."

Experts specialistische hulp adviseren wijkteams

Cliënten zullen zoveel mogelijk thuis of ambulant hulp krijgen en gebruik kunnen maken van verschillende soorten specialistische hulp. Hiermee hoopt wethouder Eelco Eerenberg (jeugdzorg, D66) dat experts vroeg in eent traject kunnen samenwerken met wijkteams, zodat "een ingewikkelde en ingrijpende uithuisplaatsing kan worden voorkomen." De experts zullen niet zelf fysiek op de locaties in de wijkteams zijn maar hebben voornamelijk een adviserende rol. 

Eind vorig jaar was er al een plan van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid waarin gemeenten worden verplicht specialistische jeugdzorg bovenregionaal in te kopen. Wethouder Kosterman geeft aan dat de Utrechtse gemeenten hier nu al mee bezig zijn. Volgens wethouder Eerenberg hebben de gemeentes elkaar gevonden in een gedeelde visie. Hij is blij met de samenwerking die er nu is ontstaan. 

Door: Nationale Zorggids