Reactie Dekker op huisverboden

Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft een reactie gegeven op het rapport "Ups en downs tijdelijk huisverbod binnen de G4". De Kamer had om zijn reactie gevraagd, voorafgaand aan het algemeen overleg over huiselijk geweld en kindermishandeling dat volgende week plaatsvindt. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Het aantal opgelegde huisverboden is in de vier grote steden Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam na 2013 afgenomen.

Oorzaken daling huisverboden in vier grote steden

In opdracht van de G4 deed het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar de oorzaken van de daling van het aantal huisverboden in hun gemeenten en de belangrijkste voorwaarden voor een optimale inzet van het tijdelijk huisverbod. De onderzoekers wijzen de reorganisatie van de politie en de vorming van Veilig Thuis als belangrijkste verklaringen hiervoor aan. Door deze ontwikkelingen is kennis verloren gegaan en moest een nieuwe werkwijze gevonden worden.

Reactie minister Dekker op rapport opgelegde huisverboden

“Gemeenten, politie, justitie, Veilig Thuis en de hulpverlening gaan met ondersteuning vanuit het programma 'Geweld hoort nergens thuis’ de komende periode werken aan onder meer de knelpunten rondom kennis bij professionals en vorming van een gemeenschappelijk visie. Ik monitor de voortgang en zal u hierover informeren in de voortgangsrapportages van 'Geweld hoort nergens thuis'”, aldus Dekker.

Door: Nationale Zorggids