Deel leerlingen niet in beeld tijdens coronacrisis

Op iets meer dan een vijfde van de scholen zijn gemiddeld vier leerlingen niet in beeld. In totaal gaat het om zo’n 5200 leerlingen waarmee nu geen contact is. Dit blijkt uit een peiling van van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 968 schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Dit meldt de AVS. 

Contact leggen met leerlingen die niet in beeld zijn

AVS-voorzitter Petra van Haren: "Scholen hebben vaak veel gedaan om het contact wel tot stand te brengen, zoals bellen, mailen, appen, langsgaan, bezorgen van brieven in het Nederlands, Turks, Arabisch, et cetera. Als dat allemaal niet lukt, wordt de hulp van de gemeente of leerplicht ingeschakeld. Niet zozeer om te beboeten maar om wel het contact proberen te leggen of te herstellen in het belang van de kinderen."

Rol schoolleiders bij signaleren en aanpakken problematiek

Volgens Van Haren spelen schoolleiders een belangrijke rol binnen het team bij het signaleren en aanpakken van problematiek bij kinderen: "Zeker in deze tijd waarin veel leerlingen thuiszitten en bij gezinnen waarin het normaal gesproken al lastig is en de spanning nog verder oploopt". Gemiddeld deden zij in de afgelopen twee coronaweken één keer een melding bij Veilig Thuis. Voor de meeste scholen (74 procent) is dat evenveel als normaal, voor 14 procent meer dan normaal en voor 12 procent minder dan normaal. Hiervoor bestaat de wettelijke meldcode kindermishandeling.

App meldcode Kindermishandeling

De Beweging tegen Kindermishandeling lanceert vandaag in samenwerking met de AVS speciaal voor het onderwijs een app ‘meldcode kindermishandeling’. De app is laagdrempelig, anoniem en gericht op de dagelijkse praktijk van scholen.

Door: Nationale Zorggids